Executive Network

IMD

Mergers & Acquisitions

To procesy polegające na łączeniu przedsiębiorstw oraz przejmowaniu kontroli nad nimi. Są to transakcje stosowane przez przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację w taki sposób, aby osiągnąć nowe cele, wspólnie uczestnicząc w rynku (fuzja) lub nabycie takiej liczby akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontroli nad całością, wynikiem czego wykupiona firma zostaje w pewien sposób włączona w struktury jednostki przejmującej (przejęcie).

Niektóre firmy chcą się rozwijać przez akwizycje. Inne preferują znaleźć strategicznego inwestora lub też finansowego inwestora którzy pomogą wejść na inny poziom rozwoju organizacji. Zdarza się też, że twórca firmy lub właściciel dochodzi do wniosku, iż czas sprzedać biznes, by zająć się nowymi wyzwaniami. Nasza firma może służyć wsparciem w każdej z powyższych opcji. Niejednokrotnie byliśmy też angażowani i wynajmowani by przeprowadzić skuteczny „turnaround”.

Każdego dnia, nasza firma pracując z Klientami doradza organizacjom w obszarach zarządzania, efektywności, zasobów ludzkich, kierunków strategii, szans rozwoju. Często też jesteśmy angażowani do procesów połączeń, przejęć i fuzji czy akwizycji. Wartość dodana którą wnosimy poprzez rekomendowanie najlepszych możliwych menedżerów z rynku lub całych zarządów do poprowadzenia organizacji dalej, o większej skali, po fuzji.

Czynimy wszelkie starania, by z powodzeniem wspierać właścicieli prywatnych firm oraz Prezesów Zarządów spółek w planowaniu i przeprowadzaniu strategicznych decyzji, które pomogą zrobić im krok ku lepszej przyszłości ich organizacji.

Działalność M&A określa się jako zasadniczy punkt strategii firmy w celu daleko idącej możliwości rozwinięcia się organizacji zarówno w aspekcie finansowym jak i organizacyjnym, w którym kupno i sprzedaż łączą się harmonijnie w długofalowy rozwój firmy.

Cele realizacji procesów M&A:

  • zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa
  • ograniczenie kosztów jego funkcjonowania
  • zwiększenie udziału w rynku
  • wykorzystanie nadwyżek finansowych
  • pozyskanie zasobów ludzkich
  • ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Napisz do nas, by dowiedzieć się więcej o procesie oraz naszych doświadczeniach w tym obszarze: poland@executivenetwork.pl

 
Created by Skygroup.pl